Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị năm 2019

 

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22/03/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị người lao động để tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2018 và Kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2019.  

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc, ông Phạm Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, ông Lê Quang Minh – Trưởng ban kiểm soát và cùng có mặt 158 đại biểu người lao động Công ty.

 

Tại Hội nghị này tập thể đại biểu người lao động được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018, Ban chấp hành Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào công nhân lao động năm 2018. Hội nghị cũng đã tiến hành tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người lao động với với Ban tổng giám đốc và Ban chấp hành công đoàn thông qua việc người lao động nêu những thắc mắc, kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến tiền lương, thu nhập, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động cũng như thảo luận đóng góp vào các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn tiếp thu, giải trình các vấn đề, đề xuất, kiến nghị của người lao động. Bầu và ra mắt Tổ đối thoại đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm có 04 đồng chí. Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2018 và phát thưởng Giấy khen của Công ty và Công đoàn cho những cá nhân đạt thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị năm 2019 thông qua Nghị quyết  và được 100% đại biểu biểu quyết tán thành./.

TRA CỨU VĂN BẢN