Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

THƯ MỜI

Kính gởi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018 (Thứ năm)

Địa điểm: tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh - Đường Võ Nguyên Giáp - TP. Trà Vinh.

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018, Quý Đại biểu tải về tại đây hoặc trong mục Tra cứu văn bản.

TRA CỨU VĂN BẢN