img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Hội nghị Đại biểu người lao động


Hội nghi Đại biểu người lao đông năm 2021

 

Lúc 14 giờ, ngày 27/3/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động để tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.  

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc, ông Phạm Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, ông Lê Quang Minh - Trưởng ban kiểm soát và cùng có mặt 70 đại biểu đại diện cho hơn 220 người lao động Công ty.

 

Caption

 

Tại Hội nghị đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban chấp hành Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào công nhân lao động năm 2020. Báo cáo công khai tài chính năm 2020. Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2020.

 

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh năm 2021 thông qua Nghị quyết  và được 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành./.

Ngày đăng: 09-06-2021