img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022


HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 26/3/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động để tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc, ông Phan Trung Hoàng – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty và cùng có mặt 60 đại biểu đại diện cho hơn 270 người lao động Công ty.

Tại hội nghị ông Phạm Hoàng Minh – Tổng Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cùng các giải pháp thực hiện.Ông Phan Trung Hoàng – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả phong trào thi đua công nhân lao động năm 2021 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2022.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Ông Phạm Hoàng Minh – Tổng Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí của toàn thể Hội nghị.

Ông Liêu Bửu Hoàng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công bố Quyết định khen thưởng cho cá nhân và tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh năm 2022 thông qua Nghị quyết và được 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành./.

Ngày đăng: 29-03-2022
Tin nổi bật