img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN NĂM 2022


ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Ngày 13/01/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Tiết Khoa – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Đại biểu và đảng viên tham dự Hội nghị

 

Đến dự Hội nghị gồm có: đồng chí Lê Thanh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh; đồng chí Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Tấn Lộc - Chủ tịch Công đoàn, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên cùng tham dự.

Tại Hội nghị đồng chí Châu Thị Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm qua Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh cùng Cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên đã đạt được các kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quốc phòng, an ninh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác lãnh đạo công đoàn; …

Đồng chí Châu Thị Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh cùng với Cấp ủy các chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa bằng việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Công ty; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về xây dựng đảng, về sản xuất kinh doanh. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm qua, các đồng chí đảng viên đã có những ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, phù hợp với trách nhiệm và thực tế công việc. Đồng thời đã đánh giá đúng những kết quả trên từng lĩnh vực, rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến

Đồng chí Phạm Hoàng Minh -Ủy viên Thường vụ, Tổng Giám đốc

tiếp thu và giải trình ý kiến của đảng viên

Để biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp của các chi bộ và đảng viên trong năm qua, Đảng ủy quyết định khen thưởng cho 09 đảng viên, 01 chi bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 03 chi bộ, 02 cá nhân trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả.

Đồng chí Phạm Tiết Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT

công bố Quyết định khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí  Lê Thanh Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận các kết quả đạt được của Đảng ủy, đồng thời có những chỉ đạo tại hội nghị mang tính định hướng, nhằm giúp cho Ban chấp hành Đảng bộ Công ty có kế hoạch xây dựng chương trình hành động năm 2023 phù hợp.

Đồng chí Lê Thanh Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Tiết Khoa – Bí Thư Đảng ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 và phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra.

 

 

Ngày đăng: 18-01-2023
Tin nổi bật