img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Ông Phạm Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đã vinh dự nhận Giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2022


Ngày 08/11/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao giải Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 cho Ông Phạm Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022  nhằm tôn vinh các doanh nhân trẻ vì cộng đồng, những đóng góp to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngày đăng: 24-11-2022
Tin nổi bật