img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

ĐĂNG KÝ MUA KIM TỈNH, HỘC CỐT


ĐĂNG KÝ MUA KIM TỈNH, HỘC CỐT


1. Trường hợp đăng ký cho người đã chết sử dụng ngay:

1.1. Đăng ký cho khu dân:

- 01 bản sao giấy trích lục khai tử
- 01 bản sao căn cước công dân của người đến đăng ký


1.2. Đăng ký cho khu cán bộ: 

- 01 bản sao giấy trích lục khai tử
- 01 bản sao của một trong các loại giấy tờ (giấy khen, bằng khen, thẻ công chức….) thể hiện người chết đã từng là cán bộ, công chức.
- 01 bản sao căn cước công dân của người đến đăng ký

2. Trường hợp đăng ký bố trí cho người chưa có nhu cầu sử dụng ngay:

2.1. Đăng ký cho khu dân:

- Giấy đề nghị bố trí kim tỉnh, hộc cốt (mẫu do công ty cung cấp)
- 01 bản sao căn cước công dân của người đề nghị được bố trí
- 01 bản sao căn cước công dân của người đến đăng ký

2.2. Đăng ký cho khu cán bộ:

- Giấy đề nghị bố trí kim tỉnh, hộc cốt (mẫu do công ty cung cấp)
- 01 bản sao căn cước công dân của người đề nghị được bố trí
- 01 bản sao của một trong các loại giấy tờ (giấy khen, bằng khen, thẻ công chức….) thể hiện người được đề nghị bố trí đã từng là cán bộ, công chức.
- 01 bản sao căn cước công dân của người đến đăng ký
Các trường hợp khác liên hệ Phòng Kế hoạch công ty để đước hướng dẫn; Số điện thoại liên hệ: 0939 157 111 / 02943 858214

ĐĂNG KÝ HỎA TÁNG

1. Trường hợp đăng ký cho người vừa mới chết:

- 01 bản sao giấy trích lục khai tử
- 01 bản sao căn cước công dân của người đến đăng ký

2. Trường hợp đăng ký cải táng (thiêu hài cốt):

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đã an táng trước đó về việc thực hiện bốc di dời, nội dung xác nhận phải được người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu. (mẫu do công ty cung cấp)
- 01 bản sao căn cước công dân của người đến đăng ký
Trường hợp đăng ký giờ hỏa táng trước khi thực hiện. Số điện thoại liên hệ: 0939 157 111 / 02943 858214

Ngày đăng: 28-11-2022
Tin nổi bật