img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Trao giải thưởng chương trình "Cây chổi vàng" lần thứ 3-2021


Lúc 19 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2022, Ban tổ chức chương trình “Cây Chổi Vàng” lần thứ 3-2021 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng của chương trình “Cây chổi vàng” cho Nguyễn Văn Hậu là công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn, góp phần tôn vinh những người lao trực tiếp tham gia công việc quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngày đăng: 25-01-2022
Tin nổi bật