img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Dịch vụ rút hầm cầu


Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ rút hầm cầu

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ Rút hầm cầu như sau:

STT

Phương tiện

ĐVT

Mức giá bao gồm VAT (đồng)

Địa bàn Thành phố Trà Vinh

Địa bàn các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long

Địa bàn các huyện: Duyên Hải, Cầu Kè và Thị xã Duyên Hải

1

84C-001.34

(1m3)

Chuyến

1.290.000

-

-

2

84C-004.21

(2m3)

Chuyến

1.690.000

Từ: 2.090.000 đến: 2.390.000 (tùy theo địa điểm thực hiện)

Từ: 2.290.000  đến: 2.490.000 (tùy theo địa điểm thực hiện)

3

Xe

84C-090.70

(5m3)

Chuyến

4.000.000 đ

Từ: 4.500.000đ đến: 5.000.000đ (tùy theo địa điểm thực hiện)

Từ: 5.000.000đ  đến: 5.500.000đ (tùy theo địa điểm thực hiện)

Đối với địa bàn ngoài tỉnh Trà Vinh, mức giá thực hiện theo thỏa thuận.

         Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/4/2021.

Ảnh: Xe 5m3

Ảnh: Xe 2m3

Ảnh: Xe 1m3

Ngày đăng: 14-12-2020
Tin nổi bật