img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Tin tức nổi bật xem toàn bộ
Tin tức Đảng bộ xem toàn bộ
Lễ kết nạp Đảng viên
HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN NĂM 2022
ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ...
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2022
TIẾP TỤC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN TẠI ĐƠN VỊ
Bảng phân công
Bảng phân công Đội Vệ sinh môi trường
Bảng phân công Đội Chiếu sáng công cộng